Amdanom Ni

Lleolir Llŷn Adventures yng Ngwynedd, Gogledd Cymru ym Mhenrhyn prydferth Llŷn. Rheolwr a pherchennog y cwmni yw Chris Thorne, a sefydlodd y busnes yn 2008 ar ôl 13 blynedd yn yr awyrlu.

Cynhaliwn weithgareddau trwy gydol y flwyddyn ar gyfer ystod eang o gwsmeriaid. Yn ystod misoedd y gaeaf, cynhaliwn raglen o gyrsiau dringo mynyddoedd a mynydda yng Ngogledd Cymru ac yn Ucheldiroedd yr Alban. Yn ystod misoedd eraill y flwyddyn, cynhaliwn ystod o ddigwyddiadau, yn amrywio o ddringo creigiau a syrffio i arforgampau a cheufadu. Mae’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau hyn yn digwydd yng Ngogledd Cymru ar draethau Llŷn ac ar fynyddoedd Eryri.

Mae ein cwsmeriaid yn cynnwys ymwelwyr a thwristiaid, ysgolion a cholegau, sefydliadau ieuenctid a grwpiau busnes. Mae ein gweithgareddau a’n hyfforddwyr yn hyblyg iawn, sy’n golygu y gallwn deilwra pob sesiwn i ddiwallu anghenion penodol pob grŵp.
Mae ein holl weithgareddau wedi’u hyswirio gan yswiriant cyfun ac mae asesiadau risg wedi’u dogfennu. Rydym hefyd wedi’n cofrestru â’r Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur , (AALA).