Cerdded mynyddoedd yn yr haf

Mae ein cwrs cerdded mynyddoedd yn yr haf yn cwmpasu’r sgiliau sydd eu hangen i deithio’n ddiogel yn y mynyddoedd. Lleolir y cwrs yn Eryri, ac felly gallwch fentro y byddwch yn wynebu rhai o’r mynyddoedd uchaf yng Nghymru, o’r Wyddfa a mynyddoedd y Glyder i Dryfan a’r Carneddau.

Yn ystod y cwrs, gofalir amdanoch gan hyfforddwr mynydda cymwysedig fydd yn eich tywys yn eich blaen ac yn sicrhau bod popeth yn gweithio’n llyfn. Cewch gyfleoedd i ddysgu technegau a sgiliau newydd y gellir eu trosglwyddo i ardaloedd mynyddig eraill. Erbyn diwedd y cwrs, dylai fod gennych well dealltwriaeth o gerdded mynyddoedd a dymuniad i ddatblygu i’r lefel nesaf. Mae’r cwrs hefyd yn ddefnyddiol i bawb sy’n gweithio i ennill cymhwyster Arweinydd Mynydda yn yr Haf.

Nid oes angen profiad blaenorol. Mae’r cwrs yn agored i bawb sy’n 12 oed a hŷn. Bydd bod mewn cyflwr corfforol da yn eich galluogi i wneud y mwyaf o’ch amser ar y cwrs.
Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen. Mae hyd lleiaf cwrs yn cynnwys 1 diwrnod ac mae’n costio £175 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 10 cleient.

Cliciwch yma , os gwelwch yn dda, i weld lluniau o’n cwrs cerdded mynyddoedd yn yr haf.

Cliciwch yma i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod.

Os oes arnoch angen rhagor o fanylion, cysylltwch â ni , os gwelwch yn dda.

Addas ar gyfer

Unigolion
Grwpiau ieuenctid (Trwydded AALA)
Grwpiau oedolion
Grwpiau ysgolion / colegau
Grwpiau corfforaethol
Datblygiad proffesiynol


Mae’r pynciau a gwmpasir yn cynnwys

Cyfarpar
Dillad
Cynllunio’ch llwybr
Technegau teithio diogel
Canfod eich ffordd o gwmpas
Gweithdrefnau Argyfwng
Ffitrwydd Personol


Beth i ddod gyda chi

Esgidiau cerdded
Sach teithio
Dillad gwrth-ddŵr
Côt gnu
Map a chwmpawd
Pecyn cinio
Camera