Dringo Creigiau Amlddringen

I unrhyw un sy’n chwilio am anturiaethau o ddifri’, bydd dod yn ddringwr amlddringen hyfedr yn agor eich llygaid i fyd cyfan gwbl newydd. Mae Gogledd Cymru yn gyforiog o glegyrau mynyddoedd mawrion a chlogwyni môr trawiadol gan wneud y lle’n baradwys pob dringwr creigiau. Bydd ein cyrsiau dringo amlddringen yn cynnwys llwybrau 3* mewn mannau fel Y Gogarth a Bwlch Llanberis. Mae’r cwrs hefyd yn ddefnyddiol i bawb sy’n gweithio tuag at ennill cymhwyster Gwobr Hyfforddwyr Mynydda, (MIA).
Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych ddealltwriaeth o ofynion dringo amlddringen.

Dylai cyfranogwyr fod dros 18 mlwydd oed ac yn meddu ar rywfaint o brofiad o ddringo creigiau, yn cynnwys gallu sicrhau dringwr sy’n arwain yn ddiogel wrth raff. Bydd bod mewn cyflwr corfforol da yn eich galluogi i wneud y mwyaf o’ch amser ar y cwrs. Mae dringo amlddringen yn golygu llwybrau meithion i fyny clogwyni mawrion. Os nad ydych erioed wedi dringo o’r blaen, efallai y byddai’n syniad ichi roi cynnig ar ein sesiynau cyflwyniadol yn gyntaf.

Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen. Mae hyd y cwrs lleiaf yn 1 diwrnod ac mae’n costio £175 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 2 gleient.

Cliciwch yma, os gwelwch yn dda, i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod.

Cliciwch yma, os gwelwch yn dda, i weld lluniau o’n cwrs dringo amlddringen.

Os oes arnoch angen rhagor o fanylion, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.


Addas ar gyfer

Unigolion
Clybiau Mynydda
Grwpiau oedolion
Datblygiad proffesiynol


Mae’r pynciau a gwmpasir yn cynnwys

Cyfarpar
Defnyddio teithlyfr
Canfod llwybrau
Gosod dulliau diogelu
Adeiladau belaiau
Rheoli safleoedd
Opsiynau cilio


Beth i ddod gyda chi

Esgidiau dringo
Sach teithio
Dillad gwrth-ddŵr
Côt gnu
Helmed
Harnais
Dyfais clymu’n sownd
Pecyn cinio
Camera