Cyflwyniad i Sgramblo

Os ydych yn mwynhau cerdded mynyddoedd yn yr haf ac mae gennych awydd rhywbeth ychydig yn fwy heriol, dyma’r cwrs i chi. Yn ystod y cwrs, byddwch yn mynd ar hyd llwybrau mynydd creigiog syml sy’n golygu darnau byrion o greigiau lle mae’n angenrheidiol defnyddio’ch dwylo yn ogystal â’ch traed. Lleolir y cwrs hwn yn Eryri a gallai gynnwys mannau sgramblo clasurol fel trum gogleddol Tryfan a Phedol yr Wyddfa.

Yn ystod y cwrs, gofalir amdanoch gan hyfforddwr mynydda cymwysedig fydd yn eich tywys ymlaen ac yn sicrhau bod popeth yn gweithio’n llyfn. Cewch gyfleoedd i ddysgu technegau a sgiliau newydd y gellir eu trosglwyddo i ardaloedd mynyddig eraill. Erbyn diwedd y cwrs, dylai fod gennych well dealltwriaeth o gerdded mynyddoedd a dymuniad i ddatblygu i’r lefel nesaf.

Nid oes angen profiad blaenorol o sgramblo ond bydd yn ddefnyddiol os oes gennych rywfaint o brofiad o gerdded mynyddoedd yn yr haf neu o ddringo creigiau. Mae’r cwrs yn agored i bawb sy’n 16 oed a hŷn. Bydd bod mewn cyflwr corfforol da yn eich galluogi i wneud y mwyaf o’ch amser ar y cwrs.

Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen. Mae hyd lleiaf cwrs yn cynnwys 1 diwrnod ac mae’n costio £175 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 6 chleient.

Cliciwch yma, os gwelwch yn dda, i weld lluniau o’n cyflwyniad i’r cwrs sgramblo.

Cliciwch yma i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod.

Os oes arnoch angen rhagor o fanylion, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

 

Addas ar gyfer

Unigolion
Grwpiau corfforaethol
Grwpiau oedolion
Datblygiad proffesiynol


Mae’r pynciau a gwmpasir yn cynnwys

Cyfarpar
Dillad
Cynllunio’ch llwybr
Technegau teithio diogel
Defnyddio teithlyfr
Gweithdrefnau Argyfwng
Ffitrwydd Personol


Beth i ddod gyda chi

Esgidiau cerdded
Sach teithio
Dillad gwrth-ddŵr
Côt gnu
Pecyn cinio
Camera