Dringo yn y Gaeaf

Mae ein cwrs dringo yn y gaeaf wedi’i gynllunio ar gyfer pobl sydd eisiau dringo eira a rhew. O fis Ionawr i fis Mawrth, cynhaliwn weithgareddau dringo yn rheolaidd yn y gaeaf ar fynydd Ben Nevis ac ym Glencoe. Os yw’r amgylchiadau’n caniatáu, gallwn hefyd gynnal y cwrs hwn yn Eryri. Gellir addasu’r cwrs i’ch lefel unigol chi o brofiad, o radd III i V. Gallai llwybrau fel Curved Ride, Aonach Eagach, Green Gully, Point Five Gully ac Orion Face fod â’r potensial i ffurfio rhan o’r cwrs hwn.

Mae’r cwrs yn agored i bawb sy’n 18 oed a hŷn sydd â phrofiad o fynydda yn y gaeaf neu o ddringo yn y gaeaf. Gall fod yn orchwyl heriol iawn yn gorfforol ac felly i gael y budd mwyaf ohono, dylech fod mewn cyflwr iawn cyn i’r cwrs ddechrau.

Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen. Mae hyd y cwrs lleiaf yn 1 diwrnod ac mae’n costio £200 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 2 gleient.

Cliciwch yma , os gwelwch yn dda, i weld lluniau o’n cwrs dringo yn y gaeaf.

Cliciwch yma , os gwelwch yn dda , i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod.

Os oes arnoch angen rhagor o fanylion, cysylltwch â ni , os gwelwch yn dda.


Addas ar gyfer

Unigolion
Grwpiau oedolion
Datblygiad proffesiynol


Mae’r pynciau a gwmpasir yn cynnwys

Cyfarpar
Dillad
Cynllunio’r llwybr
Technegau teithio diogel
Adeiladau belaiau
Defnyddio cramponau a bwyeill
Gosod dulliau diogelu
Rheoli safleoedd
Bod yn ymwybodol o eirlithradau a sut i’w hosgoi
Gweithdrefnau yn ystod Argyfwng
Ffitrwydd personol


Beth i ddod gyda chi

Cliciwch yma ar gyfer rhestr o’r dillad