Mynydda yn ystod y Gaeaf

Mae ein cwrs mynydda yn ystod y gaeaf yn canolbwyntio ar ddringo mynyddoedd yn ôl tir graddedig (I a II) wrth symud fel grŵp â rhaff amdano. Bydd y cwrs yn gweithredu yn y mynyddoedd o amgylch Fort William a Glencoe gan ddringo mynyddoedd fel Ben Nevis a Stob Coire nan Lochain. Os yw’r amgylchiadau’n caniatáu, gallwn hefyd gynnal y cwrs hwn yn Eryri. Bydd y technegau a ddefnyddiwch yn ystod y cwrs yn caniatáu ichi symud yn ddiogel dros dir technegol, ac mae modd eu trosglwyddo i fynyddoedd eraill ar gyfer amcanion yn y dyfodol. Mae’r cwrs hwn hefyd yn ddefnyddiol i bawb sy’n amcanu at ennill cymhwyster fel arweinydd mynyddoedd yn y gaeaf (WML).

I gael y budd mwyaf o’r cwrs, dylech fod yn gorfforol heini ac yn meddu ar brofiad o gerdded mynyddoedd yn y gaeaf. Mae’n agored i bawb sy’n 16 oed a hŷn.

Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen. Mae hyd y cwrs lleiaf yn 1 diwrnod ac mae’n costio £200 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 2 gleient.

Cliciwch yma, os gwelwch yn dda, i weld lluniau o’n cwrs mynydda yn ystod y gaeaf.

Cliciwch yma , os gwelwch yn dda, i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod.

Os oes arnoch angen rhagor o fanylion, cysylltwch â ni , os gwelwch yn dda.

 

Addas ar gyfer

Unigolion
Grwpiau oedolion
Datblygiad proffesiynol
Myfyrwyr coleg / prifysgol
Grwpiau corfforaethol


Mae’r pynciau a gwmpasir yn cynnwys

Cyfarpar
Dillad
Cynllunio’r llwybr
Technegau teithio diogel
Canfod eich ffordd
Defnyddio cramponau a bwyell gerdded
Defnyddio rhaff
Bod yn ymwybodol o eirlithradau a sut i’w hosgoi
Rheoli grwpiau
Gweithdrefnau yn ystod Argyfwng
Ffitrwydd personol


Beth i ddod gyda chi

Cliciwch yma ar gyfer rhestr o’r dillad