Sgiliau’r Gaeaf

Yn ystod y gaeaf, cynhaliwn gwrs sgiliau’r gaeaf yn Ucheldiroedd yr Alban a phan fo’r amgylchiadau’n caniatáu, yn Eryri. Mae’r cwrs yn ymdrin â’r gofynion ar gyfer cerdded ar y mynyddoedd sydd wedi’u gorchuddio ag eira yn y Deyrnas Unedig, a bydd yn cynnwys dringo mynyddoedd fel Ben Nevis, Yr Wyddfa, Mynyddoedd y Glyder, Aonach Mor a Stob Corie nan Lochain. Bydd y sgiliau a’r technegau a ddysgwch yn eich helpu i ddatblygu i fod yn fynyddwr gaeaf hyfedr sy’n gallu bod yn hunangynhaliol yn y mynyddoedd.

I gael y budd mwyaf o’r cwrs, dylech fod yn gorfforol heini ac yn meddu ar brofiad o gerdded mynyddoedd yn yr haf. Mae’n agored i bawb sy’n 16 oed a hŷn.

Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen. Mae hyd y cwrs lleiaf yn 1 diwrnod ac mae’n costio £200 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 6 gleient.

Cliciwch yma i weld lluniau o’n cwrs sgiliau’r gaeaf, os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod.

Os oes arnoch angen rhagor o fanylion, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Addas ar gyfer

Unigolion
Grwpiau oedolion
Datblygiad proffesiynol
Myfyrwyr coleg / prifysgol
Grwpiau corfforaethol


Topics covered include

Equipment
Clothing
Route planning
Safe travel techniques
Navigation
Use of crampons and walking axe
Avalanche awareness and avoidance
Group management
Emergency Procedures
Personal fitness


Beth i ddod gyda chi

Cliciwch yma ar gyfer rhestr o’r dillad