Sgramblo Canolradd

Mae ein cwrs canolraddol ar sgramblo mynyddoedd yn symud i fod ar dir lle mae angen rhaff i ddiogelu aelodau’r grŵp. Yn ystod y cwrs, byddwch yn mynd ar hyd tir creigiog technegol agored ar eich ffordd i grib copaon uchaf Eryri. Mae’r cwrs hefyd yn ddefnyddiol i bawb sy’n gweithio tuag at ennill Gwobr Hyfforddwyr Mynydda , (MIA).

Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych ddealltwriaeth o’r gofynion ar gyfer sgramblo mynyddoedd â rhaff.

Cyn mynychu’r cwrs, dylai fod gennych brofiad o gerdded mynyddoedd gyda sgramblo syml neu ddringo creigiau. Mae’r cwrs yn agored i bawb sy’n 18 oed a hŷn. Os ydych mewn cyflwr corfforol da, gallwch wneud y mwyaf o’ch amser ar y cwrs.

Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen. Mae hyd lleiaf cwrs yn cynnwys 1 diwrnod ac mae’n costio £175 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 3 cleient.

Cliciwch yma , os gwelwch yn dda, i weld lluniau o’n cwrs sgramblo canolraddol.

Cliciwch yma i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod.

Os oes arnoch angen rhagor o fanylion, cysylltwch â ni., os gwelwch yn dda.

Addas ar gyfer

Unigolion
Clybiau Mynydda
Grwpiau oedolion
Datblygiad proffesiynol


Mae’r pynciau a gwmpasir yn cynnwys

Cyfarpar
Cynllunio’ch llwybr
Technegau teithio diogel
Defnyddio rhaff
Technegau clymu rhaff yn ddiogel
Gosod offer
Defnyddio teithlyfr
Gweithdrefnau Argyfwng


Beth i ddod gyda chi

Esgidiau Cerdded
Sach Teithio
Dillad Gwrth-ddŵr
Cnu
Helmed
Harnais
Pecyn cinio
Camera