Arforgampau

Cynhaliwn sesiynau arforgampau tywysedig mewn amrywiol leoliadau ar hyd morlin Llŷn, o Borthdinllaen i Aberdaron.  Mae arforgampau’n weithgaredd cyffrous sy’n golygu fforio darn o forlin ar droed.  Bydd y sesiwn yn cynnwys nofio yn y môr a sgrafangu ar hyd creigiau.  Bydd yna gyfleoedd i fynd i mewn i ogofeydd a thwneli’r môr yn ogystal â neidio i’r môr o amrywiol wahanol ysgafellau.
Bydd arnoch angen cysylltu â ni i drefnu amser a man cyfarfod addas.  Bydd tywysydd cymwysedig yn eich cyfarfod yn y lleoliad a ddewiswyd, a bydd yn rhoi siwt wleb, cymorth hynofedd a helmed ichi cyn eich arwain ar hyd y llwybr.

Mannau cyfarfod - Morfa Nefyn ac Aberdaron.  Cliciwch yma ar gyfer cyfeirnod mapiau Google.
Oed ieuengaf - 8 mlwydd oed.  Cynghorwn fod plant ysgol gynradd yng nghwmni aelod arall o’r teulu / gwarcheidwad neu gyfaill sydd dros 18 mlwydd oed.
Y gallu i nofio - Defnyddiol ond nid hanfodol
Cyfarpar y bydd angen ichi ddod gyda chi - gwisg nofio, hen bâr o esgidiau hyfforddi, trowsus byr llac, a lliain
Hyd y gweithgaredd - 3 awr
Amseroedd dechrau’r sesiwn - 0930 a 1330
Cost - £40 y pen, y sesiwn

Croesawir gwylwyr ond maent yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain.

Cliciwch yma , os gwelwch yn dda, i weld lluniau o’n sesiynau arforgampau.