Blas ar Geufadu

Mae ceufadu’n weithgaredd gwych ar gyfer y rheiny sy’n dymuno mynd i’r dŵr.  Gall fod yn daith ysgafn i fwynhau’r golygfeydd, y synau a’r bywyd gwyllt, neu os yw’r amgylchiadau’n briodol, efallai y gallem chwilio am donau môr ar gyfer sesiwn syrffio llawn egni a chyffro.  A hwythau dan oruchwyliaeth hyfforddwr cymwysedig, bydd cyfranogwyr yn padlo un o’n ceufadau eistedd-ar-ei-ben sydd wedi’u dylunio i fod yn hynod ddi-sigl a sad ac yn hawdd eu meistroli.  Defnyddiwn geufadau seddau sengl a thandem, sy’n golygu y gall plant bychain badlo gyda rhiant, os angen.  Yn ychwanegol at y ceufad, byddwn yn rhoi padl, siwt wleb, cymorth hynofedd a helmed i bob aelod.

Mannau cyfarfod - Trefor, Nefyn, Morfa Nefyn, Porth Neigwl, Abersoch, Llanbedrog, Pwllheli, Cricieth.  Cliciwch yma ar gyfer cyfeirnod mapiau Google.
Oed ieuengaf - 8 mlwydd oed.  Cynghorwn fod plant ysgol gynradd yng nghwmni aelod arall o’i deulu / gwarcheidwad neu gyfaill sydd dros 18 mlwydd oed.  
Y gallu i nofio – Defnyddiol ond nid hanfodol
Cyfarpar y bydd angen ichi ddod gyda chi - gwisg nofio, hen bâr o esgidiau ymarfer, a lliain.
Hyd y gweithgaredd - 3 awr
Amseroedd dechrau’r sesiwn - 0930 a 1330
Cost - £40 y pen, y sesiwn

Cliciwch yma , os gwelwch yn dda, i weld lluniau o’n sesiynau ceufadu.