Dringo Creigiau

Mae dringo creigiau’n her ardderchog ac mae ar gael i bawb.  Bydd y teimlad o lwyddo ar ôl dringo wal sy’n edrych yn anodd ei threchu yn deimlad nad anghofiwch am amser maith i ddod.  Gwnawn gyflenwi’r holl gyfarpar diogelwch angenrheidiol - y cyfan y bydd arnoch eu hangen yw hen esgidiau ymarfer neu esgidiau cerdded a dillad addas ar gyfer bod yn yr awyr agored.  Gallwch ddisgwyl cael eich herio gan ddringfeydd o hyd at 25 metr o uchder wrth ichi fod ynghlwm yn ddiogel wrth raff.  Unwaith rydych ar y brig, defnyddir y rhaff i’ch gollwng yn eich ôl i’r ddaear.  Cewch hefyd y cyfle i i ddysgu sut i sicrhau’ch partner dringo yn ddiogel.

Mae mannau cyfarfod a ddefnyddiwn yn cynnwys - Tremadog, Llanberis, Ogwen, Caergybi neu Flaenau Ffestiniog.  Cliciwch yma ar gyfer cyfeirnod mapiau Google.
Man cyfarfod – Caiff ei gadarnhau wrth fwcio
Amseroedd dechrau - 0930 neu 1330
Cost - £40 y pen
Oed ieuengaf - 8 mlwydd oed.  Cynghorwn fod plant ysgol gynradd yng nghwmni aelod arall o’r teulu / gwarcheidwad neu gyfaill dros 18 mlwydd oed.
Peidiwch ag anghofio – Dillad addas, bwyd a diod, eich camera.

Cliciwch yma , os gwelwch yn dda, i weld lluniau o’n sesiynau dringo creigiau.

Croesawir gwylwyr ond maent yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain.