Rhentu Ceufadau

Mae ein ceufadau eistedd ar eu pen ar gael i’w llogi petai’n amgenach gennych badlo ar eich cyflymder eich hun.  Gallwn ddanfon y ceufadau i amrywiol draethau o amgylch y Penrhyn ar yr amod bod y tywydd a chyflwr y môr o fewn ein terfynau diogelwch.  Mae siwt wleb, cymorth hynofedd, helmed, padl a cheufad yn cael eu cynnwys yn y pris llogi.

I fwcio, bydd arnoch angen cysylltu â ni i drafod pa bryd a lle yr hoffech geufadu.  Unwaith y byddwn wedi cytuno ar amser a man cyfarfod addas, byddwn yn eich cyfarfod yno i gwblhau’n gwaith papur contract llogi.  Bydd arnoch hefyd angen rhyw fath o ddull adnabod a cherdyn credyd i dalu cost unrhyw ddifrod neu am golli cyfarpar yn ystod y cyfnod llogi.

Cliciwch yma i weld lle y cynigiwn roi ceufadau ar log.

Mae lleoliadau a ddefnyddiwn yn cynnwys - Nefyn, Morfa Nefyn, Porth Neigwl, Abersoch, Pwllheli, Cricieth.
Man cyfarfod - Caiff ei gadarnhau wrth fwcio
Amseroedd dechrau - Fel a ofynnir
Cost y pen - £15 am yr awr gyntaf, ac wedyn £10 am bob awr ddilynol.  Bydd angen taliad llawn cyn dechrau llogi.
Y gallu i nofio - Defnyddiol ond nid hanfodol
Oedran ieuengaf - 8 mlwydd oed.  Cynghorwn fod plant ysgol gynradd yn rhannu ceufad tandem gydag aelod o’i deulu / gwarcheidwad neu gyfaill sydd dros 18 mlwydd oed.

Cliciwch yma i weld lle mae’r digwyddiad hwn yn digwydd.