Syrffio

Gall dysgu syrffio fod yn ddechreuad pleserus iawn ar daith gydol oes ac yn hynod werth chweil.  Cynhelir sesiynau gan hyfforddwyr syrffio cymwysedig sydd hefyd yn meddu ar gymwysterau achub bywyd yn y dŵr ac sydd â gwybodaeth dda am leoliadau syrffio Llŷn.  Bydd eich hyfforddwyr yn eich cyfarfod ar ddechrau’r sesiwn ac yn eich helpu i wisgo siwt wleb ac esgidiau addas.  Yn ystod y sesiwn, bydd yr hyfforddwr yn addysgu’r hanfodion ichi, o badlo bwrdd syrffio i sefyll a reidio’r tonau.  Y peth lleiaf y gallwch ei ddisgwyl yw llwyth o gyffro. 

Lleoliad - Porth Neigwl, fel arfer.  Cliciwch yma ar gyfer cyfeirnod mapiau Google.
Man cyfarfod – Maes parcio’r traeth ger Llanengan
Amseroedd dechrau - 1000 a 1400 (O bryd i’w gilydd, newidiwn amseroedd dechrau i fanteisio hyd yr eithaf ar yr amgylchiadau)
Cost - £30 y pen
Oed ieuengaf - 8 mlwydd oed.  Cynghorwn fod plant ysgol gynradd yng nghwmni aelod arall o’r teulu / gwarcheidwad neu gyfaill sydd dros 18 mlwydd oed.
Y gallu i nofio – defnyddiol ond nid hanfodol
Peidiwch ag anghofio – lliain a gwisg nofio fydd o dan y siwt wleb

Cliciwch yma , os gwelwch yn dda, i weld lluniau o’n sesiynau syrffio.

Croesawir gwylwyr ond maent yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain.