Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio

Mae morlin amrywiol Pen Llŷn a mynyddoedd enfawr Eryri yn cael eu defnyddio’n rheolaidd fel lleoliadau ffilmio. Mae popeth sy’n amrywio o raglenni dogfennol ar fywyd gwyllt i ffilmiau cyffro, ac o hysbysebion i raglenni adloniant ysgafn wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn fwy na bodlon gweithio gyda chi i gael y lluniau ffilm y mae arnoch eu hangen, p’un ai bod hynny wrth hongian gerfydd rhaff ar glogwyn uwchben y tonnau neu’n rhwyfo mewn ceufad ar y môr.

Rydym wedi gweithio ag amrywiol gwmnïau cynhyrchu i wneud rhaglenni ar gyfer sianelau teledu cenedlaethol yn y blynyddoedd diwethaf. Byddwn yn falch o gyflenwi manylion, dim ond ichi ofyn.

Sylweddolwn fod pob llun a saethir yn unigryw a gwnawn ymdrin â phob gorchwyl ar sail yr achosion unigol. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion penodol, os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma i weld lluniau o Fynediad ar gyfer Gwaith Ffilmio, os gwelwch yn dda.