Tocynnau Anrhegion

Rhywbeth gwahanol
Byddai’n tocynnau anrhegion yn anrheg ardderchog i rywun a chanddo bopeth. Gellir eu hadbrynu unrhyw adeg drwy gydol y flwyddyn ar unrhyw un o’n gweithgareddau hanner diwrnod. Y cyfan y mae arnoch angen ei wneud yw cysylltu â ni ag enw a chyfeiriad post y derbynnydd. Unwaith y bydd taliad wedi’i wneud, postiwn y tocyn ichi neu’n uniongyrchol i’r derbynnydd.

Amodau defnydd
Mae tocyn £40 yn rhoi’r hawl i un person i unrhyw sesiwn o’r gweithgareddau hanner diwrnod a hysbysebir ar y wefan hon.

Daw’r tocyn yn annilys unwaith y bydd y ‘dyddiad dod i ben’ a brintir ar y tocyn wedi mynd heibio.

Mae’n rhaid bwcio’r sesiwn ddewisol o flaen llaw gan ddefnyddio’r manylion a geir ar y dudalen gysylltu.

Mae’n rhaid cyflwyno’r tocyn ar ddiwrnod eich gweithgaredd dewisol.

Dylai cyfranogwyr fod yn ymwybodol o’r gofynion personol ar gyfer eu sesiwn ddewisol.

Nid yw’r tocyn yn cynnwys trafnidiaeth, llety nac arlwyo.

Ni ellir cyfnewid y tocyn am arian.