Tŵr Dringo Symudol

Mae ein tŵr dringo symudol yn 7.3 metr (24 troedfedd) o uchder ac mae ganddo ddetholiad o wahanol ddringfeydd sydd yn ei wneud yn addas ar gyfer ystod eang o oedrannau a galluoedd. Gellir ei dynnu y tu ôl i’n cerbyd fan, sy’n golygu y gallwn ei ddanfon i leoliad o’ch dewis chi.

Mae gan y tŵr dystysgrif ADIPS, (ADIPS ID 12026), a daw’r holl weithgareddau dringo o dan adain yswiriant cynhwysfawr. Yn gynwysedig yn y gost o logi y mae’r holl gyfarpar diogelwch angenrheidiol a hyfforddwr cymwysedig sy’n meddu ar dystysgrif cymorth cyntaf ddilys ac mae wedi’i wirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol.

Os ydych yn trefnu sioe, digwyddiad, diwrnod agored mewn coleg, digwyddiad hyrwyddo corfforaethol neu achlysur preifat, gallwch fentro y bydd ein tŵr yn darparu boddhad i gwsmeriaid.

Fe’n rhestrir ar www.mobileclimbingwalldirectory.com

Mae prisiau’n dechrau ar £275

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth, os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma i weld lluniau o’n tŵr dringo symudol.